แนะนำ Laravel Packages

Sirichai Teerapattarasakul

Sirichai Teerapattarasakul / January 20, 2023

1 min read

บันทึกรายการแพคเกจ (Package) ที่ใช้บ่อย สำหรับใช้ในการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นด้วย Laravel ทำให้ไม่ต้องเขียนโปรแกรมเองทั้งหมด โดยแยกตามหมวดหมู่ ตามรายการดังนี้

CMS

  • Laravel File Manager จัดการไฟล์เช่น อัพโหลด ลบ หรือสร้างโฟลเดอร์ต่างๆ
  • Filament, Voyager ระบบ Admin สำหรับรูป

File & Image

Utility