แนะนำ Chrome Extensions

Sirichai Teerapattarasakul

Sirichai Teerapattarasakul / August 18, 2023

2 min read

รวบรวมส่วนขยาย Chrome Web Store (Extensions) ที่ใช้บ่อย ทั้งที่เกี่ยวกับการพัฒนาเว็บไซต์ และที่เป็น Utility อื่นๆ ที่ทำให้ใช้งาน เว็บเบราว์เซอร์ Chrome ได้สะดวกยิ่งขึ้น ตามรายการดังนี้

Web development

 • Dimensions,Designer Tools สำหรับวัด (Measure) หาค่ามิติ(Dimensions)ของ Element ในเว็บไซต์
 • Web Developer Web developer tools
 • Wappalyzer แสดง Technologies ของเว็บไซต์
 • Redux DevTools เครื่องมือ Debug สำหรับ Redux เพื่อจัดการ State และ การเปลี่ยนแปลง (State changes)
 • React Developer Tools เครื่องมือ Debug สำหรับ React
 • Favicon Detector ค้นหาและแสดง Favicon รวมถึง Icon Logo หลักของเว็บ เพื่อดาวน์โหลด
 • Debug CSS, Pesticide for Chrome (without hover bar), Outliner CSS สำหรับ Debug CSS โดยจะแสดง outline ในทุก elements บนเว็บไซต์ เพื่อให้ดูองค์ประกอบในแต่ละ element ง่ายขึ้น
 • Instant Data Scraper ดูดข้อมูลจากเว็บไซต์ (Data Scraper) และ export เป็นไฟล์ Excel หรือ CSV
 • Generate Slug Online สร้าง Slug อัตโนมัติ
 • Mobile simulator - responsive testing tool สำหรับทดสอบ Responsive Design รวมถึงทำ Mockup หน้าจอของ Devices ต่างๆ
 • JSON Viewer Pro แสดง JSON ในรูปแบบ Tree หรือ Chart view ให้ดูง่ายขึ้น
 • VisBug สำหรับทดลองแก้ไข CSS/HTML บนหน้าเว็บ เพื่อช่วยให้เห็นภาพก่อนไปแก้ไข Code จริง หรือดู style โดยเพียงแค่ Mouse Hover ก็ได้
 • WhatFont ไว้ดูว่าเว็บใช้ Font อะไร

Website Analysis

 • Web Developer Checklist สำหรับตรวจสอบเว็บไซต์ เช่น Analytics & Monitoring, Performance, Usability, Semantics, SEO, Code Quality, Accessibility, Security, Social Media, และ Structured Data
 • Similarweb สำหรับวิเคราะห์เว็บไซต์ Traffic Rank และ Website Analysis
 • META SEO inspector, Meta Explorer สำหรับดูข้อมูล Meta Tags และตรวจสอบ SEO Onpage ในหน้าเว็บ
 • Check My Links ตรวจสอบ Link เสีย

Translate & Grammar checker

Block Websites (Stay Focused for Productivity)

Reader Mode

Utility